V Sloveniji ni naprodaj vseh motociklov, ki jih ponuja evropski trg ostalih držav. Nimamo na primer zastopnika za nekatere znamke, … Prav tako nekaterih modelov motociklov slovenski trgovci nimajo v svoji ponudbi. Večkrat pa tuji trgovci za enak denar, kot bi ga bilo treba plačati v Sloveniji, prodajajo bistveno bolj opremljen motocikel.
Kako se sam lotiti uvoza novega motocikla iz držav EU? Ali se to pravzaprav splača?

Razlika med novim in rabljenim

V tem članku bomo govorili o uvozu novega motocikla iz držav članic Evropske unije. Z uvozom rabljenih se namreč v Sloveniji ukvarja kar nekaj podjetij.
Za začetek je treba vedeti, kaj je sploh to nov motocikel. 
Evropska zakonodaja (in ne le slovenska!) vozilo šteje za novo, če je prodano v manj kot šestih mesecih od dneva prve registracije ALI (!!!) če ima manj kot 6.000 prevoženih kilometrov.
Vozilo pa velja za rabljeno šele takrat, kadar je od dneva prve registracije preteklo več kot 6 mesecev IN (!!!) ima več kot 6.000 prevoženih kilometrov. To torej pomeni, da morata biti za to, da je motocikel priznan za rabljenega, izpolnjena oba pogoja!
Zakaj je tako zelo pomembno vedeti, ali je vozilo novo ali je rabljeno? Zato, ker velja za novo ali rabljeno vozilo različno pravno varstvo, najpomembnejše pa je, da vam za rabljeno vozilo v Sloveniji ne bo potrebno plačati 22-odstotnega davka na dodano vrednost.
Če torej uvažate motocikel s 5.999 kilometri, star pa je že 4 leta, boste morali v Sloveniji plačati DDV in to ne glede na to, da ste vozilo kupili v tujini od fizične ali od pravne osebe! Po zakonodaji to namreč ni rabljeno vozilo, saj nima izpolnjenih obeh pogojev: 6000 prevoženih kilometrov in 6 mesecev od prve registracije. 
Ker se v kupoprodajno pogodbo (ali na račun) praviloma zapiše stanje števca, vam ne bo pomagalo, da boste doma vrteli števec naprej …
Podražitev starega motocikla z malo kilometri za dodatnih 22 %, ki je po zakonu torej nov, je najbolj grenka šola, ki jo plačajo nepoučeni. 

Nadaljevanje v reviji motoSI 92 (april - maj 2020)